Политика за усъвършенстване на квалификацията и образованието в системата на горите pro


Да бъдат представени основните цели на Националната горска политика и стратегия; Да бъде направен хронологичен анализ на политиката за усъвършенстване на квалификацията и образованието в системата на горите;
 

Опазване на околната среда и обществените нагласи за екологичния ефект и икономическата ефективност: същност и съдържание на екологичната политика pro

18 юли 2017
·
9
·
2,147
·
8.00 лв.

Темата за опазването на околната среда става особено актуална в наши дни, тъй като протичащата научно-техническа революция, води до активната намеса на човека в природните процеси, което води до редица природни катаклизми и културни промени...
 

Политика в опазването на биоразнообразието pro

29 авг 2016
·
10
·
2,264
·
1
·
8.00 лв.

В България има много представители на неправителствени организации, на природозащитни организации, учени и ръководители, университети, държавни институции и ведомства, дори и населението, които отделят част от време си да опазят природата...
 

Оценка на засушаването и други рискови фактори върху развитието на Маслодайната роза в община Канзалък pro


Изследване на сигналите за климатични изменения чрез установяване на единна рамка, позволяваща надеждна оценка на протичащите процеси; Анализ и оценка на минали явления; Проучване на степента и местата, в които климатичните...
 

Ноосфера. Принципът “устойчиво развитие” и реални възможности за неговото реализиране pro

05 юли 2016
·
10
·
2,363
·
1
·
12
·
8.00 лв.

Отношението към природата, от страна на човечеството до първата част на ХХ век, е било базирано главно на така наречения потребителски интерес...
 

Глобални и регионални екологични проблеми. Глобални екологични кризи и тяхното европейско измерение. pro

05 юли 2016
·
10
·
2,664
·
1
·
27
·
8.00 лв.

В своята работа ще обърна внимание на проблемите и кризите причинени от различни видове замърсявания (на въздух, вода и почва), "парниковия ефект" и изчерпването на природните ресурси...
 

Биопластмасите и ролята им в опаковането pro

05 юли 2016
·
24
·
4,814
·
3
·
15.00 лв.

Пластмасата е относително евтин, траен и гъвкав материал. Пластмасовите продукти са донесли ползи на обществото по отношение на икономическата дейност, работните места и качеството на живот...
 

Рекултивация на почви и нарушени терени pro

24 май 2016
·
12
·
2,918
·
14
·
15.00 лв.

Разработката е написана за семестриално оценяване през март 2016г. Когато едно нещо се разруши са нужни време и грижи, за да може отново да се изгради и да функционира нормално. С тези твърде общи думи искам да навляза в темата на настоящата разработка...
 

Прилики и разлики между оценка на въздействие на околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО) pro

24 май 2016
·
12
·
821
·
1
·
16
·
15.00 лв.

Опазването на околната среда стана едно от най-важните приоритети през последните години и това доведе до въвеждането на планове и програми за решаване на този проблем...
 

Ползи за околната среда от въвеждането на ОВОС и ЕО pro

24 май 2016
·
6
·
1,773
·
3
·
10.00 лв.

Разработката е изготвена за семистриално оценяване през март 2016г. Когато става дума за ползите от нещо, независимо какво точно – винаги изникват и въпросите- какво се възприема като полза от даденото нещо и какво е въздействието, което това нещо...
Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Екология
в град Плевен
с опит от  25 години
122 25

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
1 25

виж още преподаватели...