Албена Русева
преподава по Екология
в град
 

Замърсяване на почвата и водите с тежки метали - причини и последици


Като тежки метали се обозначават тези, които имат плътност по висока от 5гр./см3 (на някои места може да се прочете и по висока от 8гр./см3)....
 

Методи за пречистване на отпадъчни газове от NO2, NH3


Азотните оксиди се получават от горене при високи температури в процеса на окисляването на азота във въздуха или в горивата. Основният източник на NO и NO2, съвместно известни като NOx, е автомобилният транспорт, който е отговорен за ...
 

Характеристика на разпръсквателен абсорбер за пречистване на промишлени газове


Абсорбцията се извършва в апарати, наречени абсорбери. Като показател за работата на абсорберите се използува интензивността им, която се изразява с тяхната производителност, отнесена към единица работен обем или площ...
 

Флотационен отпадък от обогатяване на медни руди

03 окт 2009
·
6
·
714
·
84
·
92
·
33

В урбанизираните територии, в резултат на различните производствени дейности, услуги и жизнената дейност на хората, се отделят значителни количества отпадъчни води...
 

Оползотворяване на битови отпадъци чрез плазмена газификация


Понятието плазма е въведено през 1923г. от американските физици Лангмюир и Тонкс. Плазмата е такова състояние на веществото, при което значителна част от атомите и/или молекулите е йонизирана...
 

Пречистване на отпадъчни газове от хранително-вкусовата промишленост


Описание на най-сериозните замърсители на атмосферния въздух от хранително-вкусовата промишленост. Избран метод за пречистване на отпадъчните газове - нискотемпературно плазмено третиране...
 

Твърди битови отпадъци


Твърдите битови отпадъци по състав и количество се изменят под влияние на фактори от социален и икономически характер, поради което за различните години техните количества и състав се променят...
 

Методи за очистване на “Органични замърсители” (ЛОС) от отпадъчни газове


"Летливо органично съединение" е всяко органично съединение, което при температура 293,15 °К (20 °C) има налягане на парите от 0,01 kPa...
 

Мониторинг на въздуха в Кумерио Мед АД


Завода в предприятие от цветната металургия. Със своята дейност оказва влияние на околната среда и какви мерки се вземат за опазването й...
 

Характеристика на фосфогипс


Средният състав на фосфогипса зависи от вида на влаганите суровини за неговото получаване. В средният състав на сух фосфогипс – дихидрат, получен от три вида основни суровини използвани в България...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Екология с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент
Намери частен учител

Албена Русева
преподава по Екология
в град
1 166 18

виж още преподаватели...