Валя Русева
преподава по Екология
в град Плевен
 

Почвено замърсяване


Включва замърсяването на почвата с различни видове тежки метали от предприятия, от използване на различни препарати в селското стопанство. Има дадени примери за замърсяване в България, най-замърсените райони....
 

Екологични мероприятия и подходи за опазване и възпроизводство на околната среда


Подходи и предложения за опазване на околната среда без да се наруши екосистемата...
 

Тревисти площи в България


Презентация за изпит по биоресурси. Тревната растителност в нашата страна включва ливади и пасища и заема значителни територии...
 

Програма за опазване на околната среда - община Силистра


Настоящата програма определя състоянието на природните ресурси. Формира бъдещите цели на община Силистра, както и действията нужни за постигането им...
 

Мониторинг на подземните води в района на АЕЦ "Белене"


Изхождайки от методиката и инструкцията за създаване на мониторинг на подземните води в Република България, основна цел на пунктовете за наблюдение е създаване на ефективна система за наблюдение, оценка, прогноза и контрол на количеството, качеството...
 

Аерозоли


Аерозоли в атмосферата - опасни за дихателната система, във високи концентрации разсейват и поглъщат видима светлина, като ограничават видимостта. Влияят върху климата на земята...
 

Курсова работа по екометрия


В чист аспект на антропогенните промени на речните оттичания е областта на река Клодница е с ниско качество на повърхностните води. Носят се води със слабо качество. основните източници в такава ситуация са: биогенните вещества, минералните вещества и...
 

Основни битови замърсители


Качеството на битовия въздух се повлиява от: външно атмосферно замърсяване: автомобили и заводи. Тютюнев дим. Гориво за отопление и готвене. Лошо вентилирани пространства. Пренаселени домове и недостатъчно жизнено пространство...
 

Чернобилската авария


Чернобилската авария се осъществила на 26 април 1986г. по време на технически тест на реактор 4. Лошите реакции на работниците довели до ксеноново отравяне на реактора, което не е било засечено от работният персонал и довело до неправилно функциониране...
 

Инвестиционен проект за отглеждане на пчелни семейства, производство на пчелен мед и изкупуване на пчелни пити


редставяне на фирмата и нейните намерения "Пчелин" ООД е дружество създадено с цел отглеждането на пчелни семейства, производство и пакетиране на пчелен биологичен чист мед, изкупуване на пчелни пити и мед от местните производители, преработка и...
Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Екология
в град Плевен
с опит от  25 години
122 25

Албена Русева
преподава по Екология
в град
1 166 18

виж още преподаватели...