Албена Русева
преподава по Екология
в град
 

Екомониторинг


В настоящата книга се третират въпросите свързани със същността на еколого-икономическия мониторинг, принципите за неговото изграждане, задачи, цели, начин на функциониране и финансиране...
 

Методи за третиране и оползотворяване на твърдите битови отпадъци


Нарастването на населението на планетата и постоянното повишаване на потреблението превърнаха проблема с битовите отпадъци в глобален. У нас само в София се отделят около 500 000 тона битови отпадъци...
 

Компостирането в България


Компостирането е екзотермичен процес, при който органичните субстрати се подлагат на аеробна биодеградация от смесена микробна популация в условията на подходяща температура и влажност. В процеса на биодеградацията органичния субстрат претърпява...
 

Пречистване на отпадъчни газове


Емисии на вредни вещества в атмосферата, методи за пречистване и оразмеряване на съоражения...
 

Полимери. Същност, класификация и видове


Днешното поколение най - накрая се убеди в това, че обкръжаващата ни среда - земята, водата и въздухът, не притежават безкраен имунитет срещу химическата експлоатация. Макар че все още се срещат и безотговорното и невнимателно...
 

Лекции по екологично право


До средата на 70те години господства принципът, че човекът разполага напълно с природата и е по-силен от нея. След това се налага научното схващане, че човекът замърсява природата необратимо. Непознати...
 

Доклад - отчет за опазване на водите и водоприемниците


Значение на водата. Източници на замърсяване. Водата е жизнена необходимост за човека, растенията, за цялата природа. С развитието на питейно-битовото и промишленото водоснабдяване, напояването, водния транспорт и други нужди на населението ...
 

Ерозия на почвите по бреговете на река дунав


Ерозионните процеси в р. Дунав са елемент на русловите процеси. На базата на неколкократни проучвания са определени “критичните участъци” в българския сектор на р. Дунав....
 

Генно модифицирани храни


Генетично модифицирани организми (ГМО) са организми, чийто генетичен материал е изменен чрез техниките на генното инженерство. Тези техники са известни като рекомбинантна ДНК технология. С помощта на тази технология ДНК молекули от...
 

Битови и промишлени отпадъци


Отпадък, определение и видове. Оползотворяване на отпадъци и световната практика. Състояние на отпадъците в България...

Избрани критерии за търсене

Русе
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Екология
от Студенти
за Студенти
Ограничаване на резултатите
Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Екология
в град Плевен
с опит от  25 години
122 25

Албена Русева
преподава по Екология
в град
1 166 18

виж още преподаватели...