Албена Русева
преподава по Екология
в град
 

Екология и опазване на околната среда

11 сеп 2009
·
31
·
12,070
·
746
·
1,252
·
290
·
1

Екологията е фундаментална биологична наука която изучава организмите като отделни индивиди и като членове на популациите и съобществата...
 

Методи за обезвреждане и оползотвопяване на твърди отпадъци


Решаването на въпроса с опазването на околната среда налага не само отстраняването на твърдите отпадъци от населените места, но и тяхното обезвреждане или оползотворяване...
 

Компостиране


Теоретични основи на преработката на отпадъците. Сух анаеробен процес, мокър анаеробен процес...
 

Защитени територии


Област от сушата и/или морето за опазване на и поддържане на биоразнообразието и на природните и културните ресурси и управляване чрез легални и други ефективни средства...
 

Мониторинг на околната среда. Основни понятия и категории


Документа дава информация за основните понятия в областта на мониторинга и контрола по опазване на околната среда...
 

Теми по екология


Съществуват няколко класификации за ТБО: в зависимост от човешката дейност, отпадъците се разделят на битови и производствени. В зависимост от източника на получаване производствените се разделят на промишлени, селскостопански и утайки от...
 

Детоксификация на почви замърсени с тежки метали и радиоелементи. Фиторемедиация


Най-трайният, а с това и най-проблемен белег отличаващ тежките метали от другите замърсители на околната среда е тяхната неразложимост в почвата. Произтича от същността им на химически прости вещества. Обезвреждането им чрез отстраняване от почвата...
 

Eкoлогия


Лекции по екология за Тракийския университет в Стара Загора...
 

Методи за измерване на температура


Практически приложения са намерили методи за измерване на температурата, основани на следните зависимости: а) топлинно разширение на течности и газове (при газови и течни термометри)...
Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Екология
в град Плевен
с опит от  25 години
122 25

Албена Русева
преподава по Екология
в град
1 166 18

виж още преподаватели...